19 tháng 7, 2013

Sáng chế mới -Công nghệ mới: Làm thức ăn gia súc từ lông vũ phế thải

Sáng chế mới -Công nghệ mới: Làm thức ăn gia súc từ lông vũ phế thải  
Lượng lông vũ phế thải từ công nghiệp chế biến lông vũ xuất khẩu khá lớn, gây ô nhiễm môi trưường. Việc nghiên cứu tận dụng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm có ý nghĩa khoa học và giá trị kinh tế cao.
Đề tài khoa học này do Tiến sĩ Đinh Văn Cải (Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam) và các cộng sự ở Trưường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
Các nhà khoa học cho biết lông vũ có lượng protein thô rất ca 82% -87%, nhưưng phần lớn protein trong lông vũ không hoà tan trong nưước nên động vật có dạ dày đơn không thể tiêu hoá và hấp thụ được.
Đối với động vật nhai lại, ngưười ta còn xét đến khả năng hấp thụ protein mà không bị phân giải bởi vi sinh vật ở dạ cỏ. Lông vũ nếu được thuỷ phân, tỷ lệ tiêu hoá protein có thể đạt 70%-75% và sẽ trở thành nguyên liệu thức ăn cung cấp protein có giá trị cao.
Lông vũ phân huỷ theo qui trình: khử bởi Na2S2O5, rồi thuỷ phân bằng NaOH, sau đó đưược trung hoà bởi HCL. Dịch sau thuỷ phân trộn với cám (tỷ lệ 2/1) có màu vàng sáng, hơi khét và có hàm lượng protein thô trung bình 50%.
Lông vũ sau khi thuỷ phân là nguồn protein tốt, có thể thay thế một số bột cá trong thức ăn cho gà thịt. Tỷ lệ bột lông vũ trong thức ăn hỗn hợp từ 2%- 4% phụ thuộc vào tuổi của gà, tỷ lệ này không vượt quá 2% trong giai đoạn 2 tuần tuổi đầu và khoảng 4% cho các tuần tuổi sau. Khi cho gà thịt ăn thức ăn hỗn hợp có bột lông vũ, người ta thấy màu sắc của da vàng hơn, thịt có vị đậm đà, không có mùi lạ của bột lông vũ.
Các nhà khoa học đề nghị khi sử dụng bột lông vũ trên 45% trong thức ăn hỗn hợp cần bổ sung thêm 0,6% lysine, 0,5% methionine, 0,5% khoáng và vitamin để thức ăn hỗn hợp đạt được sự cân bằng tốt hơn.

Theo: Sài Gòn giải phong, 17/2/2000